« terug naar vorige pagina

Patiënten informatie

Wie kan uw huisarts- en apotheekdossier bekijken?

Als u ziek bent, wilt u goede en veilige zorg ontvangen. Meestal kunt u met klachten over uw gezondheid terecht bij uw eigen huisarts of apotheek. Die houden beiden een dossier bij over de zorg die zij aan u leveren. Uw huisarts bewaart de volgende gegevens:
– Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
– Geboortedatum
– Geslacht
– Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
– Burgerservicenummer (BSN)
– Verzekeringsgegevens
– Medische gegevens, bijvoorbeeld over uw behandeling, doorverwijzingen en resultaten van onderzoeken

Uw apotheek bewaart de volgende gegevens:
– Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
– Geboortedatum
– Geslacht
– Telefoonnummers en eventueel e-mail adressen
– Burgerservicenummer (BSN)
– Verzekeringsgegevens
– Medische gegevens, zoals allergieën, intoleranties en chronische ziektes
– Gegevens over uw medicijnen en hulpmiddelen

Als u bij uw eigen huisarts of apotheek komt, kan deze met de informatie uit uw dossier zorgen dat u goed en veilig wordt geholpen.
Uw medische dossier van de huisarts en uw medicatiedossier van de apotheek, bevatten persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Daarom mag niet zomaar iedere zorgverlener dat dossier inzien.
Het kan voorkomen dat u onverhoopt gebruik moet maken van een andere huisarts of apotheek, of buiten kantooruren van de Spoedpost Huisartsenzorg of Dienstapotheek in het Deventer Ziekenhuis. Misschien bent u voor behandeling of nader onderzoek wel doorverwezen naar een medisch specialist in een ziekenhuis. Er zijn verschillende afspraken voor het uitwisselen van gegevens als u naar een andere arts of apotheek gaat. Daarover leest u meer op deze pagina.
De Spoedpost Deventer en Dienstapotheek Salland
De huisartsen en apothekers in Deventer e.o. vervangen elkaar als dat nodig is (waarneming noemen we dat). Een waarnemend huisarts kan als dat nodig is het dossier raadplegen dat uw eigen huisarts over u bijhoudt. Ook apothekers kunnen dossiers van elkaars patiënten inzien als ze voor elkaar waarnemen.
Hetzelfde geldt voor de Spoedpost Deventer en de Dienstapotheek Salland, waar u ’s avonds en in het weekend terecht kunt als u acuut medische zorg nodig heeft. Zo voorkomen we ongelukken met verkeerde medicatie en zorgen we ervoor dat u snel en veilig geholpen kunt worden. Wij gaan ervan uit dat u dit ook belangrijk vindt en dat u geen bezwaar heeft tegen deze werkwijze. Als u wel bezwaar heeft, kunt u dat doorgeven aan uw eigen huisarts of apotheker. Dit kan mondeling, maar u kunt ook het bezwaarformulier gebruiken: https://www.volgjezorg.nl/toestemming
Hierin kunt u expliciet wél of juist géén toestemming geven.

Het Deventer Ziekenhuis
Voor artsen in het Deventer Ziekenhuis gelden dezelfde regels als voor artsen in andere ziekenhuizen in Nederland. Deze artsen kunnen nooit het dossier van uw huisarts raadplegen. Ze zouden dan mogelijk tot veel te veel informatie toegang hebben, die helemaal niet relevant is voor uw specifieke behandeling. Ze kunnen wel toegang hebben tot het dossier van uw apotheek, maar alleen als zij u onder behandeling hebben. En dan alleen als u uw apotheek vooraf expliciet toestemming heeft gegeven om uw dossier beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Als u bij behandeling en zeker ook bij spoed snel en veilig geholpen wilt kunnen worden in het ziekenhuis, is het dus belangrijk om uw apotheek toestemming te geven om uw dossier beschikbaar te stellen voor inzage via het LSP. U kunt dit regelen via: https://www.volgjezorg.nl/toestemming of contact opnemen met uw apotheek.
Op het moment dat de huisarts u verwijst naar een ziekenhuis, zal hij of zij relevante gegevens meesturen uit uw dossier. Hiervoor hoeft hij geen toestemming te vragen. Omdat het in het belang van uw behandeling is, wordt uw toestemming verondersteld. Als u echter niet wilt dat uw huisarts bepaalde gegevens meestuurt, kunt u dit bij uw huisarts aangeven.

Zoals gezegd, kunnen specialisten nooit uw dossier bij de huisarts raadplegen. Omgekeerd geldt dat huisartsen in de regio Deventer wél uw dossier dat het Deventer Ziekenhuis over uw behandeling bijhoudt kunnen raadplegen. Dat is een groot goed, aangezien de huisarts in zijn beleid dan rekening kan houden met de bevindingen van de specialist, de uitslagen van onderzoeken die in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden, én u extra uitleg kan geven over de behandeling in het ziekenhuis (bijvoorbeeld samen een foto bekijken) op het moment dat u weer thuis bent of een polibezoek heeft gehad.
Huisartsen kunnen echter niet het volledige dossier inzien: de aantekeningen van de specialist, de zogenaamde ‘decursus’ is niet inzichtelijk. Deze informatie is onnodig voor de huisarts en dus afgeschermd. Uiteraard gebeurt het inzien van het ziekenhuisdossier op een veilige manier en wordt ieder gebruik gelogd. Huisartsen hebben alleen toegang tot hun eigen patiënten of de patiënten voor wie zij waarnemen.
Als u bezwaar hebt tegen het feit dat uw huisarts uw dossier bij het Deventer Ziekenhuis kan raadplegen, neem dan contact op met het Deventer Ziekenhuis.
U kunt overigens ook zelf uw dossier in het Deventer Ziekenhuis inzien. Ga daarvoor naar https://mijn.dz.nl

Let op: de inzage mogelijkheid van uw huisarts in uw ziekenhuisdossier geldt alleen voor het Deventer Ziekenhuis en niet voor andere ziekenhuizen. [indien van toepassing kan de praktijk hier tekst invoegen over de samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio].

Het Landelijk Schakelpunt (LSP)
Het LSP bewaart geen gegevens en slaat geen dossiers op. Het is een goed beveiligd computernetwerk dat het mogelijk maakt om medische informatie beschikbaar te stellen en in te zien. Er wordt zorgvuldig vastgelegd wie uw dossiers hebben bekeken en wanneer. Uw huisarts en apotheek zien wie er in uw gegevens hebben gekeken en of dit terecht was. Dit kunt u zelf ook controleren.
Op de website over het LSP leest u hoe het LSP werkt, wie er toegang heeft tot uw gegevens en wie niet, hoe u toestemming geeft en hoe u delen van uw dossier kunt afschermen.

Meerdere keren toestemming geven
U moet uw huisarts en uw apotheek allebei apart toestemming geven. In de praktijk maken veel mensen gebruik van meerdere apotheken. Soms heeft een apotheek bijvoorbeeld iets niet op voorraad waarvoor u op dat moment wel bij een andere apotheek terecht kunt. Voor het delen van uw medicijngegevens via het LSP, moet u elke apotheek apart toestemming geven. Ook als u medicijnen haalt bij een politheek in een ziekenhuis, is het belangrijk om daar toestemming te geven voor het delen van uw medicatiegegevens via het LSP. Uw eigen apotheek en uw huisarts kunnen dan zien welke medicatie u van uw medisch specialist heeft gekregen en daar rekening mee houden bij hun behandeling.
————————————————————————————————————————